Loader Image
Master inženjering d.o.o. provodi novi projekt sufinanciran sredstvima EU

Master inženjering d.o.o. provodi novi projekt sufinanciran sredstvima EU

Master inženjering Korisnik je i provoditelj projekta “Jačanje konkurentnosti Master inženjeringa d.o.o. kroz uvođenje usluge digitalnog energetskog certifikata” sufinanciranog iz Europske unije putem Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

 

Naziv projekta:

Jačanje konkurentnosti Master inženjeringa d.o.o. kroz uvođenje usluge digitalnog energetskog certifikata

 

Šifra projekta:

KK.03.2.1.06.0339

 

Sažetak projekta:

Investicijom u materijalnu i nematerijalnu imovinu te edukaciju djelatnika, Master inženjering d.o.o. se osposobljavaza izdavanje digitalnog energetskog certifikata čime će, uz pozitivni utjecaj na okoliš, osigurati konkurentnost, ostvarenje planiranih ciljeva rasta, zadržavanje postojećeg i otvaranje novog radnog mjesta, riješiti problem prevelikih troškova resursa što će mu omogućiti snažniji odgovor na potražnju tržišta, kvalitetniju, bržu i jednostavniju proceduru izdavanja i distribucije certifikata te novu uslugu dugoročne pohrane EnrgCerta u razdoblju od 10 godina koliko isti vrijedi.

 

Opći cilj:

Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

 

Svrha projekta (opći cilj):

Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

 

Očekivani rezultati:
  • Nabava harvdera i softvera za uvođenje digitalnog energetskog certifikata
  • Edukacija zaposlenika
  • Očuvana radna mjesta
  • Produktivno ulaganje i porast zapošljavanja u poduzeću, ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima
  • Povećan prihod od prodaje
  • Jačanje konkurentnosti

Realizacijom ulaganja omogućiti će se jačanje konkurentnosti društva i povećanje broja zaposlenih te povećanje prihoda od prodaje, uz očuvanje okoliša i povećanje učinkovitosti poslovnih procesa.

 

Ukupna vrijednost projekta: 218.811,25 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 175.049,00 HRK

Ukupni iznos koji sufinacira EU: 147.041,16 HRK

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: Od 02. listopad 2017. do 02. srpnja 2018.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Kontakt osoba za više informacija: Martina Šterc
E-mail za kontakt: martina@master.com.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU:

www.strukturnifondovi.hr Operativni program Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779