Loader Image
Što je sve potrebno za izgradnju zgrada s niskom razinom emisije ugljičnog dioksida?

Što je sve potrebno za izgradnju zgrada s niskom razinom emisije ugljičnog dioksida?

Svjetski savjet za zelenu gradnju, odnosno World Green Building Council, neprofitna je organizacija čiji je cilj promicanje „zelene gradnje“. Zelena gradnja ima veliku ulogu u ublažavanju najvećeg problema današnjice, a to je globalno zatopljenje. S obzirom na to da bi se ovakvim načinom gradnje smanjilo oslobađanje ugljikova dioksida i ostalih plinova u atmosferu, u isto vrijeme ne bi se samo pridonijelo zaštiti okoliša nego i smanjenoj potrošnji prirodnih resursa.

S obzirom na činjenicu da su „stare“ zgrade veliki proizvođači ugljikova dioksida, iste je potrebno što prije obnoviti u skladu sa smjernicama energetske obnove (toplinska izolacija fasade, izolacija krova, izmjena prozora, kondenzacijski plinski bojler, saniranje dimnjaka…).

Svjetski savjet za zelenu gradnju nada se da će u nekoj skorijoj budućnosti (do otprilike 2050. godine) sve zgrade koristiti samo onoliko energije koliko same mogu stvoriti.  Takav plan imaju i veliki svjetski gradovi poput New Yorka, Tokija ili Londona, no valja napomenuti da se i u Hrvatskoj već nekoliko godina provodi Nacionalna strategija prilagodbe klimatskim promjenama.

Svjetski savjet je 2015. godine u Parizu na zasjedanju Konferencije stranaka (COP 21) Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) postavio krajnje ciljeve:

  1. Zadržati porast globalne prosječne temperature na dosadašnjih 1,5°C; eventualno ograničiti na ispod 2°C.
  2. Provesti mjere i poticati smanjenje oslobađanja stakleničkih plinova razvojem zelene tehonlogije.
  3. Financijski poticati sve projekte koji se zalažu za otpornost na klimatske promjene.

U prilog tome da je Republika Hrvatska ozbiljno shvatila ovu konvenciju ide činjenica da se već nekoliko godina provodi energetska obnova višestambenih zgrada. Osim toga, do sada je održano više od 20 simpozija o zelenoj gradnji tijekom proteklih 9 godina. U Zagrebu će se od 26. do 27. rujna 2018. godine održati stručna međunarodna konferencija „Energetska učinovitost u zgradarstvu – za bolje sutra“, na kojoj će Hrvatska potpisati Povelju o niskougljičnoj gradnji.

 

Kako izgraditi zgrade s nultom emisijom ugljika?

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, potrebno je smanjiti energetsku potrošnju u prosjeku između 50 i 85%.  U slučaju novih zgrada u tome se može uspjeti, samo ako su dobro projektirane, jer jedino se tako može izbjeći povećanje topline u stanu preko ljeta te gubitak topline tijekom zimskih mjeseci. Dakle, potrebno je postaviti dobru izolaciju na zgradi te učinkovit sustav ventilacije. Zatim, nužno je odabrati niskotemperaturne sustave grijanja, a gdje god je to moguće odlučiti se za korištenje obnovljivih izvora energije. Svi prozori (i vrata) na zgradama trebali bi biti od PVC materijala, a preporučuje se da staklo bude niskoemisijsko.

I na kraju, no ne manje važno, za ostvarenje društva s niskom razinom oslobađanja ugljika treba imati dobar plan na nacionalnoj razini te odgovarajuće sustave provjeravanja.