Loader Image

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat je dokument kojim se prikazuje energetsko svojstvo zgrade, te sadrži kriterije i energetske razrede po kojima svrstavamo izgrađene zgrade.

Nudimo uslugu energetskog certificiranja jednostavnih i složenih zgrada svih namjena s timom ovlaštenih energetskih certifikatora građevinske, stojarske i elektrotehničke struke.

Konzalting, projektiranje i stručni nadzor

Pomažemo investitorima u realizaciji investicije od projektiranja, izrade troškovnika, ishođenja potrebnih dozvola, te obavljanja stručnog nadzora prema važećim zakonima.

Nudimo pregled postojeće tehničke dokumentacije, savjetovanje i rješavanje tehničkih i pravnih problema s nekretninom.

 

Procjena nekretnina

Procjena vrijednosti nekretnine je postupak kojim se primjenom specifičnih metoda dobiva vrijednost nekretnine koja je najbliža njenoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti. Procjenjujemo sve vrste nekretnina upisanih u zemljišne knjige, stanove, poslovne prostore, kuće i zemljišta.

 

Legalizacija nekretnina

Usluga izlaska na teren, izmjere objekta i izrada projektne dokumentacije za sve vrste zgrada s timom stručnjaka arhitektonske, građevinske i geodetske struke.

 

Etažiranje nekretnina

Etažiranje nekretnine je proces koji se sastoji o građevinskog i pravnog dijela kojima se postiže pravna potvrda vlasništva nakon upisa u zemljišne knjige (gruntovnicu).

Nudimo izmjeru nekretnine, izradu etažnih elaborata, ishođenje potvrde i pripremu međuvlasničkih ugovora o podjeli nekretnine do upisa u zemljišne knjige.