Loader Image
EU digitalizacija

EU digitalizacija

Europa mora uspješno i relativno brzo digitalizirati svoju industriju, kako bi, zahvaljujući izvrsnim i konkurentnim industrijskim temeljem te globalnim vodstvom u svim važnim sektorima, zadržala vodeći položaj.

Bez obzira na to što su neke države članice EU već započele strategije za potporu digitalizacije industrije, potreban je sveobuhvatni pristup na europskoj razini, kako bi se izbjeglo rascjepkano tržište te u potpunosti iskoristile prednosti interneta, odnosno jedinstvenog digitalnog tržišta.

 

Sukladno tome, Europska komisija namjerava poduzeti sljedeće korake:
 • Sudjelovati i podupirati koordinaciju regionalnih i nacionalnih inicijativa za digitalizaciju industrije.
 • Usmjeriti ulaganja na javno-privatna partnerstva EU.
 • Uložiti 500 milijuna EUR u paneuropsku mrežu digital inovacijskih središta.
 • Poticati i uspostaviti pilot-projekte koji će jačati Internet tehnologiju.
 • Donijeti odgovarajuće propise.
 • Predstaviti program vještina EU-a.

Osim toga, potrebno je utvrditi zajedničke norme koje će osigurati, omogućiti i ubrzati digitalizaciju industrije.

S obzirom na to da građani i poduzeća još uvijek ne uživaju sve prednosti digitalnih javnih ustanova koje bi trebale biti lako dostupne širom EU-a, potrebno je modernizirati javne usluge te poboljšati životne i radne uvjete kao i uvjete ulaganja u državama-članicama EU. Upravo je to navedeno kao glavna svrha akcijskog plana za e-upravu.

Sukladno tome, Komisija je predložila 20 mjera s čijim je provođenjem trebala započeti krajem 2017. godine.

 

Mjere Europske komisije:
 • Uspostaviti jedinstveni digitalni pristupnik koji će korisnicima omogućiti pristup svim potrebnim uslugama informiranja, pomoći i rješavanja problema potrebnim za učinkovito prekogranično poslovanje.
 • Uzajamno povezati sve poslovne i stečajne registre; njihovo povezivanje s portalom e-pravosuđe, koji će ujedno postati jedinstvena točka za sve informacije.
 • Uspostavljanje pilot-projekata u suradnji s upravama, koji će naglašavati načelo „samo jednom“. Isto će se primjenjivati na poduzeća koja se bave prekograničnim poslovanjem. Laički rečeno, trgovačka društva bit će obavezna dostaviti određenu dokumentaciju javnim tijelima samo jedne države članice, bez obzira na to što možda posluju i u drugim državama članicama.
 • Pružiti pomoć državama članicama u razvoju prekograničnih usluga e-zdravstva poput usluga e-recepata te elektroničkog zdravstvenog kartona pacijenta.
 • Omogućiti brži prijelaz na e-nabavu i e-potpise.
 • Brža provedba načela „samo jednom“ u području javne nabave.

Digitalizacija industrije u današnje je vrijeme preduvjet za ekonomski rast u poslovnom svijetu. Ne samo da bi se domaći proizvodi mogli plasirati na svjetska tržišta, bez ikakvog micanja iz država već bi se neiskorištavanje ovakvih mogućnosti koje digitalizacija nudi svima nama moglo negativno odraziti na pojedine države članice i na njihova gospodarstva.

Nužno je, dakle, da Komisija zaista pruži cjelovitu potporu i pomoć u svladavanju novih izazova koje donosi digitalizacija.

Kako bi potaknuli digitalizaciju Master inženjering je pokrenuo projekt i pripremio uvođenje usluge digitalnog energetskog certifikata DigiEnc – www.digienc.com.hr.