Loader Image
Subvencioniranje rata stambenih kredita

Subvencioniranje rata stambenih kredita

U Hrvatskoj ponovno kreće subvencioniranje stambenih kredita, no ove godine riječ je o nešto izmijenjenom scenariju.

 

Za razliku od prošle godine od ove je osiguran kontinuitet raspisivanja natječaja za naredne tri godine, trajanje subvencije povećalo se s 4 na 5 godina, a za svako rođeno (i posvojeno) dijete tijekom trajanja subvencije razdoblje istoga povećava se za dvije godine, a ne za jednu kako je bilo do sada.

 

Osim toga, postoji još jedan kriterij koji će utjecati na dodjelu odnosno iznos subvencije. Riječ je o indeksu razvijenosti grada odnosno općine.

 

Naime, s obzirom na činjenično stanje da je u velikim gradovima veća potražnja za stambenim prostorima, a i ljudi su bolje situirani jer ondje imaju veće plaće, iznos dodijeljene subvencije bit će nešto manji. Sukladno tome, u manje razvijenim gradovima/ općinama, subvencioniranje kredita bit će nešto veće.

 

Ovo je važna mjera koja je dorađena radi prijašnjih iskustava, kada su bile jednake prilike i za subvencioniranje stanova u slabije razvijenim gradovima ili krajevima i za subvencioniranje stambenih kredita u razvijenim područjima. Uvođenjem ove mjere svatko će dobiti ravnomjernu priliku za rješavanje stambenog pitanja.

S obzirom na indeks razvijenosti grada/općine, subvencioniranje stambenih kredita varirat će između 30 – 51%.

 

Podnošenje zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita idealna je prilika da mnogi puno povoljnije riješe svoje stambeno pitanje, stoga ne treba čuditi činjenica da je za ovu godinu izdvojeno 42 milijuna kuna. Mogu se prijaviti svi koji zadovoljavaju određene uvjete. Do danas je realizirano i odobreno više od 2300 zahtjeva. 41 zahtjev za subvencioniranjem stambenog kredita je odbijen, dok je 38 podnositelja odustalo.

 

Ako se na vrijeme riješe pregovori i ugovori s bankama, građani će od rujna moći slati zahtjeve za subvencioniranjem rata kredita.

 

Ako ste i Vi zainteresirani za subvencioniranje stambenog kredita, ne zaboravite na izradu elaborata o procjeni nekretnina, koja služi kao polazišna točka za podnošenje zahtjeva. Elaborat o procjeni nekretnina je reguliran Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, te ga može izraditi stalni sudski vještak za procjenu nekretnina. Cijena procjene nekretnina kreće se od 1500 HRK za stanove, ako ste se odlučili za sufinanciranje obratite nam se još danas, kako bi naručili elaborat o procjeni vrijednosti nekretnine.

 

 

Uvjeti za odobrenje subvencije stambenih kredita

 

Ne mogu svi tražiti subvencioniranje kredita, jer su banke postavile određene uvjete:

  • podnositelji, naravno,  moraju imati prebivalište na području RH
  • podnositelji ne smiju biti stariji od 45 godina
  • bračni/ izvanbračni/ životni partner ne smije imati stan ili kuću
  • bračni/ izvanbračni/ životni partner može imati jednu kuću ili stan koji prodaje s ciljem kupnje većeg stambenog prostora ili radi izgradnje vlastite kuće

Već je desetak banaka postavilo svoje kamatne stope koje se kreću od 3,04 – 3,75% za kredite u eurima te stope od 2,90 – 3,75% za kredite u kunama.

 

 

Uvjeti subvencioniranja kredita od države
  • država subvencionira rješavanje stambenog pitanja maksimalne vrijednosti od 100.000 eura, odnosno cijena kvadrata mora biti manja od 1500 eura po kvadratnom metru
  • rok otplate kredita mora biti barem na 15 godina
  • u prve četiri godine subvencija iznosi 50% rate kredita