Loader Image
Legaliziranje objekata

Legaliziranje objekata

Ne dopustite da bespravno izgrađena građevina ugrozi vašu sigurnost i sigurnost okoline u kojoj se nalazi.

Legalizacija objekta uvjet je za etažiranje, rekonstruiranje, nadogradnju te podjelu imovine oko istoga. Nužna je radi kvalitetnog prostornog planiranja naselja, a osim toga pridonosi povećanju vrijednosti vašeg objekta.

Otvoren je zakonski rok za predaju zahtjeva za legaliziranje bespravno sagrađenih objekata. Ako do 30. lipnja 2018. godine ne započnete postupak legalizacije, objekt će se rušiti ili će ih na račun vlasnika nekretnine legalizirati država.

 

Uvjeti ozakonjenja:
  • Mogu se legalizirati one zgrade koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave ili bilo kojoj drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti/ katastarskom planu/ službenoj kartografskoj podlozi (snimanje iz zraka započeto 21. lipnja 2011.).
  • U slučaju da je zgrada izgrađena nakon 21. lipnja 2011., ne može se ozakoniti na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.
Postupak legalizacije:
  • Započinje podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom odjelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
  • Tijek rješavanja zahtjeva vidljiv u elektroničkom obliku Registra izdanih rješenja o izvedenom stanju.
Prednosti legalizacije objekata:
  • Apliciranje za bespovratna sredstva iz EU fondova (poticaji za energetsku obnovu i sl.)
  • Veća tržišna vrijednost
  • Dozvola za obavljanje djelatnosti
  • Mogućnost dizanja kredita

Brinite o svojoj budućnosti i budućnosti vaših najbližih. Podnesite zahtjev za legalizaciju objekta na vrijeme.