Loader Image
Što trebate znati o energetskom certifikatu

Što trebate znati o energetskom certifikatu

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat predstavlja „osobnu iskaznicu građevine“ odnosno dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Sukladno tome, energetski certifikat sadrži sljedeće podatke:

 • opći podatci o zgradi,
 • energetski razred zgrade,
 • rok trajanja certifikata,
 • podatci o osobi koja izdaje i izrađuje certifikat ( i ostalim osobama koje su sudjelovale u izradi),
 • oznaka energetskog certifikata,
 • podatci o termotehničkim sustavima,
 • energetske potrebe zgrade (koliko zgrada troši te nepotrebno gubi energije),
 • podatci o korištenju obnovljivih izvora energije,
 • prijedlog mjera.

 

Koja je svrha izrađivanja energetskog certifikata?

Svrha energetskog certifikata je dati valjane informacije o tome koliko energije troši građevinski objekt te koja je optimalna potrošnja energije u odnosu na namjenu objekta odnosno zgrade. Osim toga, kao što smo ranije naveli, energetski certifikat donosi potencijalne mjere poboljšanja energetske bilance, odnosno prijedlog mjera koje vlasnik ili potencijalni kupac mogu poduzeti, kako bi zgrada ušla u veći energetski razred i smanjila potrošnju energije, a samim time poboljšala ukupna energetska svojstva zgrade.

 

Energetski razredi

Energetski razred zgrade prikazuje:

 • godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, klimatizaciju i rad ostalih tehničkih sustava
 • režim rada tehničkih sustava (grijanje, ventilacija, klimatizacija, rasvjeta i sl.)
 • ocjenu energetske učinkovitosti

Postoji osam energetskih razreda u koji se svrstavaju zgrade (stambene i nestambene) ovisno o godišnjoj potrošnji energije po kvadratnome metru (kWh/m2).
Energetska ljestvica sastoji se od osam slova (od A+ do G). Najpovoljniji energetski razred označava se s A+, dok je najnepovoljniji energetski razred označen slovom G.
Osim toga, važno je napomenuti da zgrade iz energetskog razreda A+ troše manje od 15 kWh/m2, dok zgrade iz razreda G troše čak 16 puta više energije po kvadratnom metru; točnije 250 kWh/m2.

 

Tko sve mora pribaviti energetski certifikat?

Energetski certifikat mora nabaviti vlasnik zgrade u slučaju da ista koristi energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom (nestambene zgrade – škole, vrtići, poslovne zgrade, bolnice, hoteli, restorani, muzeji, knjižnice i sl., zatim novoizgrađene nekretnine, sve nekretnine koje se iznajmljuju, daju u zakup ili leasing).

Energetski certifikat nije potrebno izraditi za:

 • zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda,
 • privremene zgrade s rokom uporabe do 2 godine,
 • industrijska postrojenja, nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama,
 • stambenu zgradu koja se koristi tek 4 mjeseca u godini,
 • slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50m2,
 • nekretnine s uslugama turističkog smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor (ako nisu samostojeći objekt s površinom većom od 50m2).

 

Tko izrađuje energetski certifikat?

Energetski certifikat izrađuju stručne osobe upisane u Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Certifikat se izrađuje na temelju stvarnih podataka o zgradi; točnije, na temelju količine potrošene energije, stanju objekta te visini režija.

Rok trajanja energetskog certifikata iznosi 10 godina od dana izdavanja.

Cijena izrade energetskog certifikata ovisi o lokaciji zgrade, složenosti tehničkih sustava, a najviše o kvadraturi zgrade; za jedan kvadratni metar trebate izdvojiti između 5 i 10 kuna. Kad sve zbrojite i oduzmete, ne isplati se riskirati i ne izvaditi certifikat na vrijeme, jer se kazne za nepostojanje certifikata kreću i do 150.000,00 kuna.

S obzirom na to da energetski razred zgrade predstavlja ocjenu njezine energetske učinkovitosti, isti utječe na cijenu nekretnine. Samim time, energetski certifikat postao je obavezan dokument kojeg je vlasnik zgrade dužan predočiti potencijalnom kupcu prilikom prodaje ili najma nekretnine.